Snížení DPH na potraviny a návrat haléřového cenování v českých supermarketech

Pavel Kovář
07.01.2024 13:18
Potraviny v supermarketu
Foto: vlastní tvorba autora

S příchodem roku 2024 nastala v českém maloobchodě významná změna, která zasáhla každodenní život spotřebitelů. V důsledku snížení DPH na potraviny ze 15% na 12% se v supermarketech objevila novinka: ceny značené s přesností na haléře. Tento fenomén, který byl donedávna spíše reliktem minulosti, se nyní stává znovu aktuálním a otevírá diskusi nejen o cenových strategiích, ale také o spotřebitelském vnímání a chování.

Změna DPH a její dopad

Redukce DPH na potraviny je krokem vlády k pomoci spotřebitelům v době narůstajících nákladů na život. Supermarkety reagují na tuto změnu tím, že upravují své cenovky. Nejde však pouze o mechanickou změnu – je to také marketingový nástroj. Cenové štítky ukazující ceny jako 29,10 Kč za slunečnicový olej nebo 58,30 Kč za kilogram rajčat, jak uvádí Globus, jsou nyní všudypřítomné.

Marketingová strategie za haléřovými cenami

Znovuzavedení haléřů do cen je zajímavým marketingovým tahem. Supermarkety jako Tesco, Billa, nebo Penny Market používají tuto taktiku k demonstraci toho, že snížení DPH skutečně promítají do nižších cen pro zákazníky​​. Tento přístup nejenže upozorňuje na snížení cen, ale také vyvolává u zákazníků dojem větší přesnosti a transparentnosti cenové politiky.

Psychologie spotřebitele a cenové značení

Toto precizní cenové značení má významný vliv na spotřebitelské vnímání. V době, kdy jsou lidé citlivější na ceny kvůli vysoké inflaci, může i malá změna v cenovce zaujmout a přilákat zákazníky. Jak naznačují odborníci, tato strategie může být zvláště účinná v krátkodobém horizontu pro cenově senzitivní spotřebitele​​.

Různé přístupy supermarketů

Zajímavé je, že ne všechny supermarkety se rozhodly pro tuto změnu. Zatímco některé, jako Tesco a Globus, přijaly haléřové cenování, jiné jako Albert nebo Lidl zůstávají u tradičnějšího zaokrouhlování cen​​. Tato diverzita přístupů ukazuje, že každý řetězec se snaží najít svůj vlastní způsob, jak reagovat na ekonomické změny a zároveň oslovit své zákazníky.

Dlouhodobý výhled a budoucí trendy

Ačkoliv je zavedení haléřových cen aktuálním trendem, odborníci upozorňují, že dlouhodobě se zákazníci rozhodují na základě širší škály faktorů, jako je kvalita, čerstvost, a dostupnost lokálních produktů​​. Proto je otázkou, zda se tato cenová strategie udrží jako dlouhodobý standard, nebo zda půjde jen o krátkodobou reakci na ekonomické podmínky.

Návrat haléřového cenování v českých supermarketech je přímou odezvou na snížení DPH na potraviny a představuje zásadní změnu v cenovém značení. Tento krok, ač může být v krátkodobém měřítku efektivní pro přilákání spotřebitelů, nás nutí zamyslet se nad tím, jaký vliv mají cenové strategie na spotřebitelské chování a jak se může maloobchod vyvíjet v nadcházejících letech.

Reklama
Reklama

Sledujte nás na sítích

Zavřít reklamu